НОВОСТИ

Хитно Препоручујем Полемике Лажне вредности

Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“

или

„Обележена годишњица ПРОГОНА Срба ИЗ Хрватске“

ДНЕВНИМ НОВИНАМА „ПОЛИТИКА“, Београд
Господину Драгану Бујошевићу (redakcija@politika.rs), главном и одговорном уреднику
Београд, 10. августа 2011. године

Поштовани господине Бујошевићу,

Хтео бих да обратим Вашу пажњу на неколико битних момената који се тичу наслова чланка који је објављен на страници 5 у листу ПОЛИТИКА 05. августа 2011. године, а који гласи: „Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“:

 1. у чланку се преко десет пута понавља реч „протерани“ и у истом значењу „прогнани“, „избегли“ „егзодус“ („200.000 Срба из Хрватске“, како је наведено да је прогнано Срба само у операцији Олуја),
 2. чланак је изванредан јер је пун чињеница и критичког приступа (на тадашње деловање и садашње ћутање и неделовање), што је и једно и друго све ређе у новинама које се штампају у Републици Србији,
 3. наслов чланка „Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“ не одговара садржају чланка и посебно не одговара доминантним чињеницама:

a)    у погледу чињенице која се понавља у чланку а то је ПРОГОН а не само страдање, јер је 1960 зверских убистава избеглица било последица и пре свега метод ПРОГОНА, те је и наслов морао гласити „…………. ПРОГОНА СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ,

b)    наведени ПРОГОН има све карактеристике појма ГЕНОЦИДА јер се ради о ДУГОтрајном прогону доминантног дела становништва Републике Српске Крајине, само зато што су прогнана лица ПРОТЕРАНА само зато што су СРПСКОГ РОДА и ПРАВОСЛАВНЕ вероисповести, те и чланак говори о већ ДУГОтрајном јубилеју, као елементу кривичног дела ГЕНОЦИДА, те би у наслову:

 1.                                                i.     уместо израза „(Обележена) ГОДИШЊИЦА …..“
 2.                                              ii.     морало бити написано „(Обележена) ШЕСНАЕСТОГОДИШЊИЦА …..“ јер писати о ГОШЊИЦИ може сугерисати неупућеним читаоцима да су Срби протерани из Републике Српске Крајине пре само годину дана,

c)    назив чланка је непрецизан и недопустив и у погледу предлога ИЗ: нејасно је где су страдали Срби из Храватске:

 1.                                                i.     у Хрватској или
 2.                                              ii.     сада Срби „из Хрватске“ страдају ван Хрватске, иако сам пун разумевања да они објективно и сада страдају условима живота и самом чињеницом ПРОГОНА и ћутањем светске заједнице и Уједињених нација о самом ПРОГОНУ невиђеном у савременим условима Европе и света и постојања Уједињених нација,

Допустите да је (1) из начина употреба израза СТРАДАЊЕ и (2) коришћења предлога ИЗ могуће извести недвосмислени закључак да је новинар који се потписао иницијалима Ј.Ч. и користио у наслову израз „…. ПРОГОНА Срба из Хрватске“ али да је неко други ради минимизирања злочиначког чина ПРОГОНА извршио замену термина ПРОГОНА на израз СТРАДАЊА из Хрватске ….

d)    текст чланка је непрецизан и недопустив и у погледу цифре коју наводи аутор чланка ПРОГОНА/егзодуса „200.000 Срба из Храватске“ јер „Википедија“ говори да је било прогнано 250.000 Срба само у операцији ОЛУЈА,

 1. сам чланак „Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“ не помиње ни речју, како то не чини упорно ни лист ПОЛИТИКА већ шеснаест година:

a)    да на простору бивше СФРЈ у периоду 1991. године није било „рата:

 1.                                                i.     у смислу његовог вођења, нити је било
 2.                                              ii.     постављених ратних циљева (који су остварени или нису остварени), јер је све усмерено на:
  1. фингирање грађанског рата и испуњавању Напуљских услова за отпис кредита, и
  2. међународно признавање унутрашњих Брозових граница за међународне,

b)    Напуљске услове који су потписани осамдесетих година ХХ века у граду Напуљу у Италији, којим је утврђено да земље које претрпе грађански рат не враћају битан део међународних кредита:

 1.                                                i.     те су Париски и Лондонски клуб кредитора, управо због страхота тако „вођеног“/инсценираног  грађанског „РАТА“ од 1991. до 1999. године отписали битан део кредита бивше СФРЈ, што је на банкарском нивоу, који је и био циљ вођених/инсценираних операција и застрашивања па и несумњивих злочина и реалних жртава, иако је
 2.                                              ii.     на политичком нивоу Хрватска, Ватикан, Словенија пи и цео Запад у хору, супротно принципима међународног јавног права и посебно супротно многим принципима Уставног права (посебно у смислу западног поимања суверенитета чланице Уједињених нација, који је неодвојив од појма ТЕРИТОРИЈЕ и ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЦЕЛОВИТОСТИ суверене земље, у овом случају СФР Југославије), заузели становиште да је наводно Југословенска народна армија извршила агресију на републичке унутрашње границе суверених Брозових република, иако је морала бранити територијални суверенитет управо по критеријумима Западног поимања државе, што се одликује од слоВенског поимања целовитости народа, као персоналне карактеристике припадности друштвеној целини,

Тешко је доказати да новинари листа Политика не знају за резултате научних истраживања која потврђују да у Европи и свету постоје две цивилизације:

 1.       I.     Цивилизација ТЕРИТОРИЈЕ, која је успостављена 509. г.п.н.е. када је на основу пуча Латина односно Рамна, у такозваној Римској револуцији у Риму, када је уместо пољопривреде и сточарства, као примарних грана привреде установљена трговина као примарна привредна грана а експанзија као основ опстанка такве цивилизације и Римске империје, на основу чега је Римски сенат прогласио принцип „Сви грађани Рима су Римљани“ који дејствује и данас јер на Западу важи и данас исто правило „Сви грађани Италије су Италијани“, „Сви грађани Француске су Французи“, „Сви грађани САД су Американци“, „Сви грађани Немачке су Немци“, иако постоје и Лужички Срби, који 1945. због тог принципа нису могли добити аутономију, коју су тражили и од Стаљина, а у САД је смишљен и термин „мелтинг пот/котао за топљењ“, јер постоје само Американци, док сви остали па и староседеоци немају право да истичу и организују себе као народ,
 2.      II.     ПЕРСОНАЛНА цивилизација ТОЛЕРАНТНОСТИ РАЗЛИЧИТОСТИ, у којој принцип „Сви грађани Рима су Римљани“ не важи те захваљујући томе у Русији очувано преко 180 народа и народности а у Србији „Нису сви грађани Србије Србијанци“ односно „Нису сви грађани Србије Срби“,

те је очигледно да је управо ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ основа и циљ ПРОГОНА СРБА са територије новостворених Брозових држава као што су Хрватска, Црна Гора и КосоВ-а, како би се створиле ЈЕДНОНАЦИОНАЛНЕ, УНИФОРМНЕ ДРЖАВЕ у којима ће важити принцип „Сви грађани Словеније су Словенци“ (због чега Срби у СлоВенији не могу да добију право националне мањине, како је то учињено у СлоВачкој и Чешкој јер они поштују чињеницу да у Србији њихова сабраћа уживају сва права једне родоВерне целине), „Сви грађани Хрватске су Хрвати“, „Сви грађани Црне Горе су ЦрноГорци“ што је још један низ:

a)    фалсификовања слоВенске историје и

b)    драстичан облик искривљивања правилног поимања слоВенског права и опредељења припадности том највећем етносу у Европи, јер се слоВенско поимање слоВенске па и српске „националне“ целине не може одређивати преко (вештачки исцртаних од стране ватиканско-бољшевичких посланика) граница и ТЕРИТОРИЈА,

c)    нови корак потискивања СлоВена или прецизније православних СлоВена, који су ЧУВАР КОНТИНУИТЕТА КУЛТУРЕ И ПРАВА од времена Лепенског Вира и Винче, о чему сам објавио:

 1.                                           i.         своја открића у огласном простору Вашег листа ПОЛИТИКА на Дан Св. Саве 27. јануара 2006. године, после две године вођења судског спора против листа ПОЛИТИКА, који је то до тада упорно одбијао да објави иако, сам платио 2000 USD да се оглас објави поводом прославе 200 година од Првог српског устанка 2004. године,
 2.                                          ii.         у књизи „КолоВени (СлоВени) и континуитет културе и права“ на 756 страница у боји у формату 30 см х 30 см, о чему лист ПОЛИТИКА и издања Политике А.Д. нису до данас дали ни једну белешку осим неколико редака са промоције књиге у новој згради Народне Банке Србије, иако се штампарија ПОЛИТИКЕ поноси овим издањем као најипресивнијим својим штампарским достигнућем.

Као последицу неправилног и непотпуног информисања у наслову чланка „Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“ лист ПОЛИТИКА и у броју од 10. августа 2011. говори о „вјерским ратовима“, што је само бољшевичко-нацистички глосариј манипулисања масама те и основ испуњавања Брозових завета да се верски и националистички пориви користе за ОТПИС КРЕДИТА добијених за извлачење добити из „ХЛАДНОГ РАТА“ јер су све Брозове републике поред отписаних кредита до сада добиле и преко 100 милијарди нових кредита.

Надам се да ћете овај текст објавити без икаквог скраћивања и на истом месту на коме је објављен у деловима споран наслов и текст „Обележена годишњица СТРАДАЊА Срба ИЗ Хрватске“.

Молим Вас да ме Ви и Ваш новинар примите поводом овога о чему ме Ваши сарадници могу известити на тел. 064 353 88 49 или тел. +7 929 9 32 23 72.

Такође Вас молим, да у циљу правилног разумевања позиције Вашег листа и статуса Срба у региону који су прогнани, да ми званично на електронску адресу bozzidar@inbox.ru дате одговор на следећа питања:

 1. да ли је лист ПОЛИТИКА званични орган Владе Србије, те се због тога придржава искључиво званичне политике Владе Србије и међународних процена и ставова,
 2. уколико лист ПОЛИТИКА није званични орган Владе Србије молим Вас да ме известите зашто Ваш лист упорно игнорише Владу Републике Српске Крајине (и њена врло компетентна саопштења), чак и као друштвену појаву изражавања и заштите интереса И СТАТУСА „групе грађана“ ПРОГНАНИХ „из Хрватске“,

Божидар Митровић, доктор правних наука
Адвокат Московске адвокатске коморе
Координатор Савета за статусна питања Скупштине српске дијаспоре