НОВОСТИ

Хитно Препоручујем Полемике Лажне вредности

Није исто „Устани народна земљо“ (футур, лалински полако) и “Вставај страна огромнаја/Устај велика земљо”. Новинар је добро превео огромна на народна али би било боље да је искористио из стиха песме реч РОДна.

Најпросторнија земља на свету од 17 милиона кв. километара има два имена који су синоними: РасСија и РОДина. Они су синоними зато што Россија (чита се РАсСија) значи Род Аз (првобитни, изворни) сија, што је исто РОДина (ми говоримо Русија јер се до 1683 у речи Россија “ОС/Аз” писало помоћу лигатуре о/у што је обрнути знак култа Коло Лепенског Вира А/Аз: Сунце/Земља које сија и ствара род првобитни, тако да је РАсСија и Роусија/Русија исто). Оба назива откривају персонални елемент руске државе која није само територија него РОД људи јер је то РОДоверна цивилизација, која је очувала 180 разних народа толерантношћу изворног РУСког/колоВенског Рода, док је Запад цивилизација само територијална па се и РОДина преводи nativeland,home(land),fatherland – што је територијално одређење.

http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Rusija-proslavila-pobedu.sr.html