САВЕТ ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА ДИЈАСПОРЕ


Материјал са седнице:

1. Дневни ред за седницу Савета за статусна питања дијаспоре 6. и 7. јуна 2013.

PDF

2. Нацрти Одлука Савета за статусна питања дијаспоре

PDF

3. Саопштење о узроцима прекида Седнице савета

PDF

4. Изгласане електронским изјашњавањем чланова одлуке Савета са седница од 6. и 7. јуна 2013. године

PDF

5. Пратеће писмо Председника Савета о усвојеним одлукама

PDF


Комплетан видео слимак седнице: