НОВОСТИ

Хитно Препоручујем Полемике Лажне вредности

Страдају жене и породица. То није спорно. Новинари би морали показати мало савести – па признати: колико (директно или кроз рекламу, а то је само од Европске заједнице преко 1 милион евра за 2013. годину) они и невладине организације добијају да „трубе“ о угрожености жена. То је потпуна замена теза. Ако је затворено на хиљаде фабрика, ако се у Србији ништа не производи, врло мало људи ради, ако нико нема решену егзистенцију, ако новине објављују само најцрњи дефетизам: да ли су болесни појединци у породици или је болестан политички систем и целокупно друштво, које је своје институције заштитило крајње ефикасним репресивним системом и продукује у Србији сукобе у породици. Јасно је да је болестан систем. Уништавањење породице па и саме жене су инструмент борбе „новинара“ и невладиних организација против целокупног српског народа и против Словена. Лист „Политика“, како се наводи, има цео систем таквих анализа о угрожености жена и „болесницима“ у породици. Стари захтев да се замени народ.

29.06.2013.

http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Dril-nije-privatna-stvar.sr.html