Књиге

Књига “Рекламационо право и рекламације поводом повреда уговора”

Аутор: Божидар Митровић Москва, Божидар Митровић, 1997. г.

Б. Митровић је одбранио докторску дисертацију “Рекламационо право” на Правном факултету Московског државног универзитета «М. В. Ломоносов», што је означавало признање нове примењене науке у оквиру уговорног права