Књиге

КолоВени (СлоВени) и континуитет културе и права

књига, формат 30 см х 30 см страница 756 – пун колор
језик српски, азбука Вуковог периода

Изнето откриће о истинском називу СлоВена – КолоВени, историја СлоВена до VI века и стотине доказа да су Винча и Лепенски Вир извори слоВенске и светске културе.

Уговор о куповини књиге КолоВени