Предавања и иступања


Click to Watch Video

Београд под окупацијом латинице
Датум:

Јесмо ли ми данас у овом глобалном,машинизованом веку спремни да разумемо кликтај ћирилског предања или ћемо га лењо поништити пред туђинским латинским писменима,која су део данашњег пројекта ОДНАРОЂИВАЊЕ И ОДПИСМЕЊАВАЊА СРБА.

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕСClick to Watch Video

Предавање на Универзитету Мегатренд #1
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕСClick to Watch Video

Предавање на Универзитету Мегатренд #2
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕС


Click to Watch Video

Предавање на Универзитету Мегатренд #3
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕСClick to Watch Video

Предавање на Универзитету Мегатренд #5
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕС


Click to Watch Video

КолоВени – СлоВени
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕСClick to Watch Video

КолоВени
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕС


Click to Watch Video

Сајам Књига
Датум:

ТЕКСТ • АУДИО • ПРЕЗЕНТАЦИЈА • КЊИГА • ПРОСПЕКТ • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ • ФОТОГРАФИЈА • ПЛАКАТ • ПРЕС