Тв Наступи


Click to Watch Video

Собеседники, СГУ ТВ
Датум: 26.04.2009

ПОГЛЕДАЈТЕ ГРАФЕМУ  •  ТЕКСТClick to Watch Video

Емисија ”Ћирилица”,
ТВ Кошава
Датум:

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕСClick to Watch Video

ТВ Војводина #1
Датум:

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

ТВ Војводина #2
Датум:

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕСClick to Watch Video

Презентација књиге «КолоВени (СлоВени) и непрекидност културе и права» у Народној банци Србије,
Датум: 8. јануар 2009. године
Аутор репортаже: Горан Милићевић

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПОЗИВНИЦА  • ПРЕС

ФОТОГРАФИЈЕ СА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈЕ
ФОТОГРАФИЈЕ СА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ

Click to Watch Video

Јутро плус, ТВ Коперникус

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕСClick to Watch Video

ТВ Панонија

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

ТВ Коперникус

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

ТВ Јерина

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

Партнери

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

Агора #1

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС


Click to Watch Video

Агора #2

ТЕКСТ  •  АУДИО  •  ПРЕЗЕНТАЦИЈА  • КЊИГА   •  ПРОСПЕКТ   • ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ   •  ФОТОГРАФИЈА  • ПЛАКАТ  • ПРЕС